So sánh sản phẩm

Dao mổ Tai Mũi Họng Curis

Máy phát tần số 5 MHz cho phẫu thuật điện vi phẫu:
Turbinate kém- tình trạng phẫu thuật và sáu tháng phẫu thuật
Sơ đồ của năng lượng tần số vô tuyến của các turbin phì đại
Các vị trí thủng để điệu trị cơ sở lưỡi
Cấu hình thấp của thiệt bị và trục khỏe cho phép bác sĩ phẫu thuật chèn đầu dò ở mặt sau của lưỡi
Đâm thủng để áp dụng năng lượng tần số vô tuyến trong vòm miệng mềm
Cắt bỏ mô uvula dư thừa và đường rạch cho cắt bỏ hình tam giác của các trụ và cột
(với điện cực microdissecion đơn cực mũi tên /p™ REF: 36 03 42)
Dao mổ Tai Mũi Họng Curis