So sánh sản phẩm

Ondocopes & other

Đặc điểm kỹ thuật:
Máy soi tai Ø2.7, 60mm, 0°
Ø2.7, 90mm, 0°
Ø2.7, 90mm, 30°
Ø3, 60mm, 0°
Ø3, 90mm, 0°
Ø4, 50mm, 0°
Máy soi xoang Ø2.7, 175mm, 0°
Ø2.7, 175mm, 30°
Ø3, 175mm, 0°
Ø3, 175mm, 70°
Ø4, 175mm, 0°
Ø4, 175mm, 30°
Ø4, 175mm, 45°
Ø4, 1 75mm, 70°
Máy soi thanh quản Ø6, 185mm, 70°
Ø6, 185mm, 90°
Ø8, 185mm, 70°
Ø8, 185mm, 90°
Ø10, 185mm, 70°
Ondocopes & other
Đặc điểm kỹ thuật:
Nguồn điện  AC 200V, 50-60Hz
Công suất tiêu thụ 10W
Kích thước 316(W) x 150,5(D) x 390(H)mm
Trọng lượng xấp xỉ 8.5Kg
Thời gian hoạt động 30 phút ( tối đa)